மேல்நிலைப்பொதுத்தேர்வுகள்-மார்ச் 2013

  1. பள்ளியின் பெயர்     :     தூய அந்தோணியா மேல்நிலைப்பள்ளி, தஞ்சாவூர்
  2. தேர்வு மையஎண்     :     5005

மார்ச்-2012-தேர்வு சார்பாக விபரம்

மார்ச் 2012-ல் தேர்வு எழுதியவர்கள்

மார்ச்-2012ல் தேர்ச்சி பெற்றோர்

ஆண்

பெண்

கூடுதல்

ஆண்

பெண்

கூடுதல்

சதவீதம்

 

254

 

***

 

254

 

218

 

***

 

218

 

85.8%

மார்ச்-2013 தேர்வு சார்பாக விபரம்

மார்ச் 2012-ல் தேர்வு எழுதியவர்கள்

மார்ச்-2013ல் தேர்ச்சி பெற்றோர்

ஆண்

பெண்

கூடுதல்

ஆன்

பெண்

கூடுதல்

சதவீதம்

 

228

 

***

 

228

 

214

 

***

 

214

 

93.8%

பள்ளியின் முதல் மூன்று இடங்களை பெற்ற மாணவர்கள் சார்பான விபரம்

வ.எண்

பதிவு.எண்

மாணவர் பெயர்

தொகுதி குறியீட்டு எண்

கூடுதல்  மதிப்பெண்கள்

1.

531210

அ.அருண்குமார்

102

1170

2.

531215

ப.தேவராஜன்

102

1146

3.

531206

அ.அலெக்ஸாண்டர்

102

1081

4.பாடவாரியான தேர்ச்சி சதவீதம்

வ.எண்

பாடம்

இப்பாடத்தில் தேர்ச்சி சதவீதம்

பாடம் போதித்த ஆசிரியர் பெயர்

இப்பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண்

1.

தமிழ்

100

திரு.சி.அந்தோணிசாமி

186

2.

ஆங்கிலம்

100

திரு.ஜே.பிரிட்டோ

190

3.

கணிதம்

91

திரு.எல்ஜேம்ஸ்
லூக்காஸ் பன்னீர்செல்வம்

200

4.

இயற்பியல்

99

திரு.ஹெச் அந்தோணி ஜோசப்
திரு.எ.ஆரோக்கியசாமி

196

5.

வேதியல்

95.6

திரு.பி.எலியால்
திரு.எம்.வி.ஆர்ம்ஸ்ட்ராங்

199

6.

கணினி அறிவியல்

100

திரு.இரா.ஜெயசீலன்

200

7.

உயிரியியல்

100

திரி.எப்.சவரிராஜ்
திருஜி.புகழேந்தி தாமஸ்

180

8.

வரலாறு

100

திரு,எ.மரிய சூசை

171

9.

பொருளியல்

98.8

திரு.ப.எ.சவரிராஜ்

178

10.

வணிகவியல்

100

திரு.எஸ்.முருகேசனி

193

11.

கணக்கு பதிவியல்

100

திரு.ஜி.மைக்கேல்சாமி

198

12.

வணிக கணிதம்

97.5

திரு.எஸ்.முருகேசன்

168

4.100 சதவீதம் மதிப்பெண் பெற்ற பாடவாரியான விபரம்:

வ.
எண்

பாடம்

100 சதவீதம் மதிப்பெண் பெற்ற தேர்வு எண்

மாணவர் பெயர்

பயிற்று வித்த ஆசிரியர் பெயர்

1.

கணிதம்

531210

அ.அருண்குமார்

திரு.எல்.ஜேம்ஸ்

2.

கணினி அறிவியல்

531210

அ.அருண்குமார்

திரு,இரா.ஜெயசீலன்

5. இன வாரியான தேர்ச்சி விவரம்:

இனம்

தேர்வு எழுதியவர்கள்

தேர்ச்சி பெற்றவர்கள்

தேர்ச்சி சதவீதம்

ஆண்

பெண்

கூடுதல்

ஆண்

பெண்

கூடுதல்

ஆண்

பெண்

கூடுதல்

பி.சி

160

***

160

149

***

149

93.1

***

93.1

எம்.பி.சி

42

***

42

41

***

41

97.6

***

97.6

டி.என்.சி

***

***

***

***

***

***

***

***

***

எஸ்.சி

24

***

24

22

***

22

91.6

***

91.6

எஸ்.சி.ஏ

01

***

01

01

***

01

100

***

100

எஸ்.டி

***

***

***

***

***

***

***

***

***

ஒ.சி

01

***

01

01

***

01

100

***

100

கூடுதல்

228

***

228

214

***

214

93.8%

***

93.8%

 

 

தலைமையாசிரியர் கையொப்பம்

 

Anneux-I

s.no

Initial

Subject

Total No.of Boys

No. of Boys

Pass%

Highest Mark

Average

1.

Mr. CAS

Tamil

168

166

98.81

187

135.73

2.

Mr.Azhihi

66

65

98.48

186

127.22

3.

Fr.JA

English

77

77

100.00

180

119.46

4.

Mr.JB

91

91

100.00

176

125.78

5.

Mr.FA

66

66

100.00

186

133.07

6.

Mr.LJ

Maths

91

90

98.9011

200

116.2

7.

Mr.SLP

66

62

93.93939

198

108.59

8.

Mr.PE

Chemistry

66

62

93.93939

195

112.36

9.

Mr.MVA

91

91

100.00

194

140.28

10.

Mr.HAJ

Physics

91

91

100.00

199

114.72

11

Mr.AA

66

62

93.93939

196

111.95

12

Mr.FSR

Botony

115

115

100

186

130.00

13

Mr.GPT

Zoology

115

115

100

186

130.7

14.

Mr.GM

Accountancy

77

73

94.80519

199

119.25

15.

Mr.PAS

Economics

77

74

96.1039

192

127.23

16.

Mr.AMS

History

47

46

97.87234

175

117.59

17

Mr. RJ

Computer Science

42

42

100

185

122.09

18.

Mr.Murugesh

Commerce

77

77

100

198

138.71

 

 

Business Maths

30

30

100

181

115.83

 

Anneux-III

Average in Summative Assessment
2013-2014

 

 

Tamil

English

Maths

Science

Social

s.
no

Class

Teacher

Aveg

Teacher

Aver

Teacher

Aveg

Teacher

Aveg

Teacher

Aveg

1

VI A

Mr.SJ

29.6

Mr.AS

28.4

Mr.PM

19.6

Mr.EE

28.3

Mr.SL

21.8

2.

VI B

Mr.MUD

22.6

Mr.IKS

23.4

Mr.YV

25

Mr.MG

30.4

Mr.ARUN

23

3.

VIC

Mr.SCH

28.3

Mr.AS

19.8

Mr.SJ

24.1

Mr.MG

30.5

Mr.SL

25.7

4.

VI D

Mr.YV

31.6

Mr.IKS

24.05

Mr.PSR

20.5

Mr.EE

33.6

Mr.DAB

24.3

5

VI E

Mr.MUD

29.3

Mr.ARUN

15.3

Mr.YV

24.9

Mr.AS

34.3

Mr.SCH

26.3

6

VIIA

Mr.IKS

36.3

Mr.PIR

30.9

Mr.KBJ

24.7

Mr.ARA

31.7

Mr.GPS

30.7

7

VIIA1

Mr.BS

24

Mr.SB

23

Mr.ALS

21

Mr.XP

24

Mr.SL

20

8

VII B

Mr.YV

34.1

Mr.ARUN

17.9

Mr.ALS

25.8

Mr.SAD

35.6

Mr.DAB

23.6

9

VIIC

Mr.YV

28.7

Mr.MG

18.4

Mr.PSR

19.9

Mr.SAD

34.2

Mr.DAB

24.4

10

VIID

Mr.DAB

25.3

Mr.SAD

20.5

Mr.SJ

22.1

Mr.KK

25.8

Mr.ARUN

18.2

11

VII E

Mr.MUD

26.8

Mr.SB

24.9

Mr.SJ

25.2

Mr.KK

27.2

Mr.SL

24.5

12

VIII A

Mr.PI

39.3

Mr.FA

30.2

Mr.MAR

22.3

Mr.AS

31.7

Mr.PIR

24.9

13

VIII B

Mr.ONS

32.4

Mr.ARUN

14.3

Mr.PM

17.21

Mr.SB

27

Mr.SL

22.8

14

VIII C

Mr.VR

34.8

Mr.EE

19.9

Mr.PGF

18.9

Mr.SFS

24.9

Mr.SL

24.8

15

VIII D

Mr.BS

33.7

Mr.TK

20.2

Mr.PSR

18.8

Mr.SFS

21.7

Mr.SL

21.3

16

VIII E

Mr.ONS

34

Mr.PIR

17.8

Mr.PSR

19.2

Mr.SFS

27.4

Mr.SL

24.3

17

VIII F

Mr.IKS

35.8

Mr.ARA

22.2

Mr.PGF

17.3

Mr.XP

33.3

Mr.DAB

23.1